Odvetniška pisarna

Debevec


Začetek odvetniške pisarne, ki ima četrt stoletja dolgo tradicijo sega v leto 1991, ko je bil ustanovitelj pisarne Zvone Debevec s 1. 6. 1991 vpisan v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije. Po slabem desetletju je leta 2000 odvetniško pisarno iz Ljubljane preselil v svoj domači kraj Vrhniko, kjer je trenutno odvetnik z najdaljšim poklicnim stažem. Od leta 2010 pisarna posluje na sedanjem naslovu Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika, in sicer v poslovni stavbi ZZZS poleg poslovalnice NLB.

V odvetniški pisarni je poleg ustanovitelja trenutno redno zaposlen za nedoločen čas kot odvetniški pripravnik še najstarejši sin David Debevec. Značaj družinske pisarne pa potrjuje tudi mlajši sin Dimitrij Debevec, ki kot študent prava in štipendist občasno pomaga pri delu in si tako nabira praktične izkušnje.

Danes področje delovanja odvetniške pisarne zajema poleg gospodarskega prava, kjer si je odvetnik v več kot treh desetletjih nabral veliko znanja in izkušenj, tudi kazensko in prekrškovno pravo, civilno pravo, ustavno pravo, delovno in upravno pravo.

Kot manjša družinska odvetniška pisarna zastopamo in svetujemo domačim in tujim fizičnim ter pravnim osebam ter jim nudimo celovite rešitve njihovih pravnih problemov s tem, da so pogodbene in druge stalne stranke deležne določenih ugodnosti.

Odvetnik je na seznamu izvajalcev Brezplačne pravne pomoči pri Območnem zboru Odvetniške zbornice Slovenije v kazenskih postopkih (obdolženci in oškodovanci), pravdnih in nepravdnih postopkih za območje ljubljanskega sodnega okrožja ter v delovnih in socialnih sporih pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem poslovnem sodelovanju je mogoče koriščenje ene brezplačne svetovalne ure strankam, ki so imetnice NLB zlate kartice Ba Maestro.

Storitve

Ustavno pravo:

 • zastopanje pred ustavnim sodiščem: ustavne pritožbe in druge vloge za začetek postopka
 • ocena ustavnosti in zakonitosti

Kazensko pravo:

 • zagovor obdolžencev in pravnih ter odgovornih oseb ter zastopanje oškodovancev v kazenskihin predkazenskih postopkih
 • zahteve za sodno varstvo in zagovor kršiteljev v prekrškovnih postopki

Upravni postopek in spor:

 • zastopanje strank v upravnih postopkih in postopkih pred kontrolnimi in inšpekcijskimiorgani ter upravnih sporih

Gospodarsko pravo:

 • sestava gospodarskih pogodb z domačim in mednarodnim elementom
 • zastopanje v gospodarskih sporih
 • statusno-pravne zadeve
 • prijava terjatev v insolvenčnih postopkih in zastopanje v s tem povezanih sporih
 • predlogi za začetek postopka osebnih stečajev in stečajev gospodarskih družb

Delovno pravo in pravo socialne varnosti:

 • sestava pogodb o zaposlitvi in internih aktov delodajalcev
 • zastopanje delavcev in vodenje postopkov na strani delodajalca v postopkih za varstvo pravic
 • zastopanje delodajalcev in delavcev v postopkih pred delovnimi sodišči
 • zastopanje strank v socialnih sporih in v postopkih pred socialnimi sodišči

Civilno pravo:

 • sestava listin – oporok in pogodb obligacijskega ter stvarnega prava
 • zastopanje strank v pravdnih postopkih in postopkih zaradi varstva pravice dosojenja brez nepotrebnega odlašanja
 • zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih
 • zastopanje upnikov in dolžnikov ter tretjih oseb v izvršilnih postopkih
 • družinsko pravo: razveza zakonske zveze in spori iz družinskih razmerij med starši in otrokiter delitev skupnega premoženja
 • uveljavljanje odškodninskih in drugih zahtevkov pri zavarovalnicah, gospodarskih družbah,drugih pravnih ali fizičnih osebah in državnih organih (prometne in delovne nezgode,neutemeljeni odvzemi prostosti ipd.)

Nepravdni postopki:

 • zastopanje dedičev in upnikov v zapuščinskih postopkih
 • postopki delitve skupnega in solastnega premoženja
 • zastopanje v postopkih ureditve meja in drugih postopkih po ZNP

O nas

Zvone Debevec

Izobrazba

 • Pravna fakulteta univerze v Ljubljani (1982)
 • Pravniški državni izpit (1984)

Kariera

 • Sodniški pripravnik Višje sodišče v Ljubljani (1983-1984)
 • Iskra commerce (1985-1989)
 • Agens (1990-1991)
 • Odvetnik (1991)

Jeziki

 • angleščina
 • nemščina (pasivno)
 • srbo-hrvaščina (latinica/cirilca)

zvone@odv-debevec.si

David Debevec

Izobrazba

 • Pravna fakulteta univerze v Ljubljani (2013)

Kariera

 • Študentsko delo odvetniška pisarna Debevec (2007-2013)
 • Odvetniški pripravnik odvetniška pisarna Debevec (2014)

Jeziki

 • angleščina
 • nemščina
 • srbo-hrvaščina (latinica/cirilca)

david@odv-debevec.si

Dimitrij Debevec

Jeziki

 • angleščina
 • nemščina (pasivno)
 • srbo-hrvaščina (latinica)

dimitrij@odv-debevec.si

Kontakt

Odvetniška pisarna Debevec
Trg Karla Grabeljška 1
SI – 1360 Vrhnika

Davčna številka: 73281301

TEL: +386-1-750-21-53
FAX: +386-1-750-21-54

info@odv-debevec.si


  [wpgmza id=”1″]